Jonquilles

"Mùa hanh hao bao giờ mới dứt. Để lòng em tìm chút bình yên"

Reblogged from gaucuoititmat

Đôi khi không còn đủ sức để đứng lâu được nữa 
hãy nằm xuống cho yêu thương đó biết mình đang hao gầy.

(Source: nhahy)

Hello September (^▽^*)  ♪♩♬♪

Hello September (^▽^*)  ♪♩♬♪

"Thương nhau thì phải hiểu nhau, muốn hiểu nhau thì phải tin tưởng nhau, mà muốn tin tưởng nhau thì phải thật lòng với nhau."

Reblogged from huy-ngoc

(Source: nhahy)

"Trên đời này có hai loại người, một loại sống đơn giản vui vẻ, không thích truy cứu chân tướng sự thật.
Một loại khác luôn muốn nhìn thấu đáo sự việc, mặc dù hiện thực tàn khốc, cũng sẽ chịu nỗi đau một cách tỉnh táo."

Reblogged from khanh-nhu

Hôn nhân không tình yêu – Diệp Lạc Vô Tâm 

Mình là loại-thứ-hai, thà chịu đau chứ không muốn trờ thành con ngốc.

(Source: ngoccjoker)

Reblogged from hoai-thu

(Source: ygreat)

Reblogged from rainyh3art

Reblogged from hoai-thu

(Source: gaywitches)

Reblogged from giomua

babe

Reblogged from suniehoang

babe

(Source: ngoccjoker)

Reblogged from khoaphamphotography

Rainy days at my favourite corner in the townnhững ngày mưa ở góc nhỏ yêu thích của tôi

I don’t really know if I like or dislike rainy days. They have so much memories with me. Good or bad they’re still some kind of unforgetable to me.