Jonquilles

"Mùa hanh hao bao giờ mới dứt. Để lòng em tìm chút bình yên"

"Bạn có thể rời bỏ tôi nếu bạn muốn. Tôi sẽ nhớ bạn. Tôi vẫn luôn nhớ những ai đã bỏ đi…

Reblogged from kn-goblin

"Bạn có thể rời bỏ tôi nếu bạn muốn. Tôi sẽ nhớ bạn. Tôi vẫn luôn nhớ những ai đã bỏ đi…

(Source: savienlac)

Reblogged from kn-goblin

(Source: miariin)

summer ❂

Reblogged from nguoiquaduong

summer 

(Source: dianostalgico)


summer ❂

Reblogged from nguoiquaduong

summer 

 summer ❂

Reblogged from nguoiquaduong

 summer 

(Source: shortcut-to-wonderland)

Reblogged from c-isnenegro

Reblogged from c-isnenegro


이대로 온종일 뒹굴링 with 달링All day I wanna lay around with you darling
잠든 너의 미소 우리 사랑이 좋았나 봐You smile in your sleep, I guess our love was good

Reblogged from nguoi-la

이대로 온종일 뒹굴링 with 달링
All day I wanna lay around with you darling

잠든 너의 미소 우리 사랑이 좋았나 봐
You smile in your sleep, I guess our love was good

Reblogged from nguoi-la

(Source: weheartit.com)

Reblogged from suisenchan

suisenchan:

. Nghìn lần mơ về giấc mơ chìm sâu xuống đáy biển, nhưng không 1 ai mảy may hay rung động cứu lấy mình.

Tôi muốn chối bỏ giấc mơ ấy, nhưng nó dường như không buông tha tôi, Cũng vài tháng rồi, tôi lại quay lại thời kì đó.

(Source: smile-pleaseee)