Jonquilles

"Mùa hanh hao bao giờ mới dứt. Để lòng em tìm chút bình yên"

Reblogged from nminhzz

Sẽ cố gắng sống sót 10 ngày nữa ở hòn đảo xa xôi này. Nhớ quá. Chờ mình về :D

(Source: jellysanscanicy)

Reblogged from c-isnenegro

"Bạn có thể rời bỏ tôi nếu bạn muốn. Tôi sẽ nhớ bạn. Tôi vẫn luôn nhớ những ai đã bỏ đi…

Reblogged from kn-goblin

"Bạn có thể rời bỏ tôi nếu bạn muốn. Tôi sẽ nhớ bạn. Tôi vẫn luôn nhớ những ai đã bỏ đi…

(Source: savienlac)

Reblogged from kn-goblin

(Source: miariin)

summer ❂

Reblogged from nguoiquaduong

summer 

(Source: dianostalgico)


summer ❂

Reblogged from nguoiquaduong

summer 

 summer ❂

Reblogged from nguoiquaduong

 summer 

(Source: shortcut-to-wonderland)

Reblogged from c-isnenegro

Reblogged from c-isnenegro


이대로 온종일 뒹굴링 with 달링All day I wanna lay around with you darling
잠든 너의 미소 우리 사랑이 좋았나 봐You smile in your sleep, I guess our love was good

Reblogged from nguoi-la

이대로 온종일 뒹굴링 with 달링
All day I wanna lay around with you darling

잠든 너의 미소 우리 사랑이 좋았나 봐
You smile in your sleep, I guess our love was good