Jonquilles

"Mùa hanh hao bao giờ mới dứt. Để lòng em tìm chút bình yên"

I’m in love with this gif. Everything about it. The rain drizzling. The candle flickering. The colors. I love it.

Reblogged from figmeout

I’m in love with this gif. Everything about it. The rain drizzling. The candle flickering. The colors. I love it.

Reblogged from ttmnhi

Stoker (2013)
Chan-wook Park

(Source: fohk)

babe

Reblogged from yotta1000

babe

Reblogged from oweu1303

Ngày nào cũng như ngày nào :(

(Source: skeletales)

Reblogged from oweu1303

(Source: 100maraka)

Reblogged from oweu1303

Garden City Movement- Move On

(Source: dumb-and-cool)

Lại còn kiểu này nữa chứ. Thích gì đâu ấy

Reblogged from gaucuoititmat

Lại còn kiểu này nữa chứ. Thích gì đâu ấy

babe

Reblogged from mtrangvo

babe

(Source: alacanno)

Reblogged from holdensshine

(Source: 14daysinaweek)

. Chờ những điều mới mẻ cho những ngày sau này. 

Reblogged from 7frozencg

. Chờ những điều mới mẻ cho những ngày sau này.