Jonquilles

"Mùa hanh hao bao giờ mới dứt. Để lòng em tìm chút bình yên"

Có những ngày như thế.

Reblogged from vianhdaythoi

Có những ngày như thế.

(Source: virgin-suicide-s)

Reblogged from miemeomeo

(Source: little0nes)

”..Nếu một ngày anh cảm thấy mệt mỏi
Anh muốn dừng lại và đi đâu thật xa Nắm tay em, vác balo, lên xe Chỉ hai đứa thong dong hết tháng ngày Những cung đường trải dài phía truớc Những mệt nhoài quẳng lại phía sau Nguời ngồi sau và nguời ngồi trước Vòng tay ôm, ngả đầu tựa nhẹ…”

Reblogged from huyentnn

”..Nếu một ngày anh cảm thấy mệt mỏi

Anh muốn dừng lại và đi đâu thật xa
Nắm tay em, vác balo, lên xe
Chỉ hai đứa thong dong hết tháng ngày
Những cung đường trải dài phía truớc
Những mệt nhoài quẳng lại phía sau
Nguời ngồi sau và nguời ngồi trước
Vòng tay ôm, ngả đầu tựa nhẹ…”

(Source: tieungu90)

Reblogged from meijiangx

Reblogged from ttmnhi

(Source: dupieux)

Reblogged from melisica

(Source: insuhyoon.findrow.com)

Reblogged from 7frozencg

(Source: a-night-in-wonderland)

babe

Reblogged from 7frozencg

babe

(Source: midnight-in-wonderland)

Reblogged from narcissus4913

(Source: weheartit.com)

Reblogged from 7frozencg

(Source: laurasimon210)